به گروه زيست شناسي دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي خوش آمديد

 

 بارم بندي كتاب هاي زيست شناسي در سال 92 -93 تغييري نداشته است .براي ديدن بارم بندي ، منو سمت راست اين صفحه مراجعه نمایید. 

تازه هاي گروه زيست شناسي دفتر تاليف کتب درسي را در يک نگاه بخوانيد:
در منوي بارم بندي درس زيست شناسي /بارم بندي و توصيه هاي لازم براي دبيران قرار گرفته است
در بخش مواد آموزشي/ تصاوير مجموعه تصوير چشم از نگاه ميكروسكوپ و ساختار تريكودينا افزوده شده است.
در بخش مواد آموزشي/ آزمايشگاه؛ شناسایی چشم راست وچپ گاو ، استخراج پکتین از ضایعات سیب ،ميتوز ريشه پياز، برش برگ ، بافت شناسي گياهي ، تشريح اندام هاي جانوري و استخراج DNA از سلول هاي پياز  افزوده شده است.
در منوي كتاب هاي درسي Pdf كتاب هاي درسي گروه قرار گرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تازه هاي سايت :