نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات گروههای دفتر نقشه سایت نمای اصلی
رنگ و بوي تغيير
بهمن فخريان
زبان مفخر فارسي
شاهين زارع
چهل و پنج هزار واژه
وحيد نيكنام
همه آن را به كار خواهند بست
علي فرازمند
زبان تفكر ما را شكل مي دهد
رضا عطاران
نگاهي به واژگان زيست شناسي در كتابهاي درسي امروز
محمد كرام الديني
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
بارم بندي يازدهم پيشنهادي گروه زيست شناسي
چهارشنبه 25 مرداد 1396  ساعت: 09:25
براي دريافت فايل pdf بارم بندي اينجا كليك نماييد.

بارم بندي زيست شناسي 2 پايه يازدهم سال تحصيلي 1397-1396

فصل

تعداد صفحه نيمسال اول نيمسال دوم توضيحات
1- تنظيم عصبي

18 ص

4

1

 

2- حواس

18 ص

4

1

 

3- دستگاه حركتي

17 ص

3.5

1

 

4- تنظيم هورموني

10 ص

2.5

1

 
5- ايمني

4

1

 

 

فعاليت ها

-

2

-

 

6- تقسيم سلولي

18 ص

-

3

 

7- توليد مثل در انسان

22 ص

-

4

 

8- توليد مثل در نهاندانگان

18 ص

-

3

 

9- پاسخ هاي گياهي

16 ص

-

3

 

فعاليت ها

-

-

2

 

جمع

 

20نمره

20نمره

 

دفعات بازديد: 3255
تعداد بازديدكنندگان: 2775