نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات گروههای دفتر نقشه سایت نمای اصلی
رنگ و بوي تغيير
بهمن فخريان
زبان مفخر فارسي
شاهين زارع
چهل و پنج هزار واژه
وحيد نيكنام
همه آن را به كار خواهند بست
علي فرازمند
زبان تفكر ما را شكل مي دهد
رضا عطاران
نگاهي به واژگان زيست شناسي در كتابهاي درسي امروز
محمد كرام الديني
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
تغييرات كتاب هاي درسي زيست شناسي 91
يكشنبه 26 مرداد 1393  ساعت: 13:07

تغييرات كتاب هاي زيست شناسي در چاپ 91 نسبت به چاپ 90

زيست شناسي و آزمايشگاه 1

صفحه

تغيير انجام شده

ملاحظات

2

جمله( تاكنون بيش از دو ميليون نوع...تا آخر جمله)حذف گرديد.


3

پاراگراف داراي هزار ميليارد نوع تصحيح شد .


18

زيرنويس شكل مژك هاي تريكودينا   مژك هاي ناي خرگوش


26

شكل لان و پلاسموديوم اضافه شده است


32

در شكل 20-2 كلمه صاف برداشته شد ه است.


44

گاز هاي تنفسي مواد


45

ژله مانند  نيمه جامد و تغيير جزئي متن


46

تغيير جزئي متن


49

شكل مقطع ساقه تصحيح شد


58

شكل لايه ها ي لوله گوارش  اضافه و متن تغيير جزئي كرد .


60

شكل تعويض شد


64

متن پاراگراف اول تغيير داده شد .


68

در زير نويس شكل كيسه هاي هوايي كيسه هاي هوادار


80

در ستون سمت چپي ، پاي چپ  پاها


81

ستون چپ،آخر توزيع خون در بافت ها ، تصحيح شده است .


84

بيشتر بدانيد اضافه شده است .


102

فعاليت 2-6 حذف شده است .


107

خوني كه به كپسول پلاسمايي كه به كپسول


119

بيشتر بدانيد اضافه شده است .زيست شناسي و آزمايشگاه 2

صفحه

تغيير لحاظ شده

ملاحظات

8

درشكل 3-1 گلبول قرمز حذف شد.


35

متن مواد مخدر تغيير داده شد


40

تيترمراكز مغزي ديگر اضافه شد.


44

پاراگراف سوم – بيشتر انعكاس هاي نخاعي ،پاسخ هاي حركتي ...


62

نام عدسي هاي همگرا و واگرا جابجا شد .


64

بيشتر بدانيد اضافه شد. (بالا يا پائين ؟ )


65

فلش شكل تصحيح شد.


82

تغيير در متن هردو پاراگراف- براي  خود تنظيم منفي  هورمون گلوكاگون و خود تنظيم مثبت هورمون اكسي توسين اضافه شد.


86

پاراگراف دوم جمله غده ي تيروئيد هورمون هاي تيروئيدي (T3- T4 ) و كلسي تونين ترشح مي كند اضافه شده است .


87

جمله ي اول خذف شده است.


132

تغيير متن : در بسياري  موارد در انتهاي ميتوز سيتوكينز آغاز مي شود .


141

سلول قطبي  گوئيچه قطبي


143

متن فراواني سندرم داون تغيير داده شده است .


146

پاراگراف دوم – (با تقسيم سلول هاي خود و نيز ) حذف شد.


168

در فعاليت 4- 8 شماره 3 اضافه شد.اگر فرد Yy با فرد yy آميزش نمايد نتايج چگونه خواهد بود .
همچنين  بيشتر بدانيد به فعاليت 5- 8  تغيير داده شد و كادر سبز آن نيز  برداشته شد. (متن اصلي كتاب گرديد)


219

زير نويس شكل تغيير داده شد است .


232

داودي  زنبق


حذفيات كتاب زيست شناسي پيش دانشگاهي  سال تحصيلي 1392- 1391

(بر اساس كتاب چاپ 1390)

 1. فعاليت چگونه مي توانيد ساخته شدن پروتئين را مدل سازي كنيد ؟ (صفحه 27 تا صفحه 29)
 2. بيشتر بدانيد لكه گذاري سادرن... (صفحه 36 تا 38)
 3. پاراگراف تهيه نقشه و توالي يابي ساير جانداران (صفحه 45)
 4. فعاليت مدل سازي آزمايش هاي مهندسي ژنتيك (صفحه 50 تا 52)
 5. فعاليت چگونه مي توان كواسروات ها را مدل سازي كرد؟ (از صفحه 63 تا 64)
 6. پارگرافكتاب هاي ديگر نيز داروين را تحت تاثير قرار دادند (صفحه 82)
 7. پارگراف داروين سرانجام در سال 1859 انديشه هاي خود را منتشر كرد ( صفحه 83)
 8. پارگراف انقراض منجر به جانشيني گونه ها شده است (صفحه 84)
 9. گوناگوني منقار سهره ها (همه صفحه99)
 10. شكل 15-4 (صفحه 100)
 11. فعاليت تجزيه و تحليل تغيير جمعيت مارمولك ها (صفحه 100و 101)
 12. خود آزمايي صفحه 101
 13. فعاليت رانش ژن را مدل سازي كنيد (صفحه 112و 113)
 14. همه صفحه 141(پلي پلوئيدي درگندم)
 15. صفحه 179 از پاراگراف دوم متن  (آزمايشي كه درباره آواز...)  تا آخر متن در صفحه 180
 16. صفحه هاي 194 ،195،196و 197
 17. صفحه 204پاراگراف سوم تا آخر صفحه (خلاصه واكنش هاي وابسته به نور فتوسنتز...)
 18. بيشتر بدانيد بهداشت و زيست شناسي (صفحه 220)
 19. بيشتر بدانيد تخمير صنعتي (صفحه 223،224،225 و 226)
 20. كشف ويروس ها (صفحه  229 پارگراف اول، دوم وسوم)
 21. رده بندي باكتري ها ، ويژگي هاي يوباكتري ها ، آركي باكتري ها ، ويژگي هاي آركي باكتري ها (صفحه هاي 238، 239، 240)
 22. خود آزمايي صفحه 240
 23. فعاليت تشخيص باكتري هاي بيماري زا (صفحه 248 و ادامه آن در صفحه 249)
 24. صفحه 259 پاراگراف سوم  از جمله براي اين كار دونيمه پوسته از هم جدا مي شوند ...تا آخر پاراگراف.
 25. صفحه 263 پاراگراف آخر از جمله توليد مثل غير جنسي حدودا" تا 70 نسل ادامه دارد تا آخر صفحه
دفعات بازديد: 2593
تعداد بازديدكنندگان: 2292