نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات گروههای دفتر نقشه سایت نمای اصلی
رنگ و بوي تغيير
بهمن فخريان
زبان مفخر فارسي
شاهين زارع
چهل و پنج هزار واژه
وحيد نيكنام
همه آن را به كار خواهند بست
علي فرازمند
زبان تفكر ما را شكل مي دهد
رضا عطاران
نگاهي به واژگان زيست شناسي در كتابهاي درسي امروز
محمد كرام الديني
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
کتاب علوم زیستی
يكشنبه 26 مرداد 1393  ساعت: 13:45

صفحه

در چاپ 1391

در چاپ1392

در كل كتاب

دي اكسيدكربن

اسيد آمينه                      

كربن دي اكسيد

آمينو اسيد

صفحه 3

پاراگراف 2 حداقل 20

تعداد كافي

صفحه 3

شكل 2-1

جهت پيكان بين آزمون فرضيه و تجزيه و تحليل اصلاح شده است.

صفحه 6

انتهاي متن توجه داشته باشيد كه-

پاراگراف 4 صفحه 9 به اين قسمت منتقل شده است.

صفحه 9

پاراگراف 4 به صفحه 6 منتقل شده است.

 

صفحه 10

پرسش و تحقيق – بعد ار سوال 4

5- تحقيق كنيد( نظريه سلولي) چگونه به وجود آمد؟

صفحه 16

اسيد هاي نوكلئيك

فصل ششم

مواد درشت

نوكلئيك اسيد

فصل پنجم

ماده آلي

صفحه 17

پرسش شماره 5

حذف شده است.

صفحه 21

پاراگراف دوم كلروفيل دار

فعاليت: آيا چنين گياهاني فتوسنتز انجام مي‌دهند.

– حذف

ادامه آن تا آخر پاراگراف حذف شده است.

صفحه 22

پاراگراف آخر

(نشاسته در كلروپلاست‌ها ذخيره مي‌شود. در كلروپلاست‌هاي سلول‌هاي ميان برگ) حذف شده است. دو خط بعدي به صورت زير اصلاح شده است.

در برگ‌هايي كه فتوسنتز انجام مي‌دهند مقدار قابل توجهي نشاسته وجود دارد. نشاسته در بخش‌هايي از گياه مانند ساقه، ريشه، ميوه‌ها و دانه‌ها انباشته مي‌شود.

صفحه 27

فيبرهاي گياهي

در پاراگراف‌هاي آخر

فيبرهاي تغذيه‌اي

 جابه‌جايي جمله صورت گرفته است.

صفحه 28

فعاليت: سيب يا چيپس

پاراگراف آخر به اين صورت تصحيح شده است.

ميوه سيب يا چيپس سيب زميني

نياز روزانه يك فرد معمولي به پروتئين حدود 75/0 گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن است، در حالي كه بسياري از افراد براي تأمين اين مقدار پروتئين نيز به اندازه كافي به غذاهاي پروتئين دار دسترسي ندارند.

صفحه 29

به صورت صفحه زير تصحيح شده است.

اسكن شده ص 29-  *پيوست شماره 1


صفحه 30

جابجايي در جمله‌هاي اول صورت گرفته است.

 

صفحه 32

آخرمبحث كلسيم

مبحث آهن آخر پاراگراف اول

 

در آب‌هاي آشاميدني مقدار كمي آهن وجود دارد.

كلمه آخر در جلوي كم خوني حذف شده است.

خط آخر صفحه

كلسيم در شير و لبنيات به مقدار زيادي وجود دارد.

آهن درگوشت ، تخم مرغ، حبوبات ، گندم و سبزيجات وجود دارد.

حذف شده است.

 

 

از قرص‌هاي آهن‌دار، گوشت و جگر استفاده كنند.

صفحه 35

پاراگراف اول نياسين

              اسيد نيكوتينك

پاراگراف دوم -تيامين

پاراگراف چهارم- ريبوفلاوين

پاراگراف پنجم - اسيد فوليك

. حذف شده است.

اسيد نيكوتينك (B3)

حذف شده است.

حذف شده است.

 اسيد فوليك (B9)

صفحه 36

اسيد آسكوربيك

مبحث ويتامين A- رتينول وگزروفتالمي

در مبحث ويتامين D - كلسيفرول

آسكوربيك اسيد

حذف شده است.

حذف شده است.

صفحه 38

پاراگراف دوم:

از آن‌جايي كه

فقط متخصص

 

توجه داشته باشيد.

بنابراين فقط متخصص

صفحه 39

پاراگراف دوم:

نيمه عمر

 

عمر

صفحه 40

پرسش 1 - آنمي و گزروفتالمي

حذف شده است.

صفحه 43

در فعاليت شماره 2

سوزن تميز و استفاده نشده اي را

صفحه 45

پاراگراف آخر.

از اما

اما مقدار سيتوپلاسم سلواجنسي نر بسيار كم است. با اين ترتيب ماده وراثتي هر چه باشد، در هسته سلول جاي دارد كه اندازه آن در هر دو سلول تقريباً مساوي است. ماده وراثتي به شكل كروموزوم سازمان‌دهي شده است و در حين تقسيم از سلولي به سلول ديگر منتقل مي‌شود. (در صفحه 46) با ساختار كروموزوم ها در صفحه 48 آشنا مي‌شويد.

صفحه 46

تقسيم ميتوز- مضاعف

در شكل

دو برابر

هستك حذف شده است.

صفحه 48

دانستيم كه ماده وراثتي .... است.

هر كروموزوم از دو كروماتيد ساخته شده است . اين دو كروماتيد در محلي به نام سانترومر به هم متصل‌اند. كروموزومها از ....

 
بخش هايي را كه در جدول با * مشخص شده اند در فايل پيوست قرار دارند .
 
 
 
 
 صفحه 29  صفحه 64  صفحه77
     
دفعات بازديد: 2665
تعداد بازديدكنندگان: 2391