اخبار
نشست تخصصي علوم با عنوان مهارت های فرآیندی و طراحي آموزشي مبتني بر 5e برگزار شد سه‌شنبه 24 اسفند 1395
نشست تخصصي علوم با عنوان حركت شناسي و انگيزه برگزار شد سه‌شنبه 24 اسفند 1395
كارگاه آموزشي مفاهيم فيزيك (فشار)برگزارشد دوشنبه 16 اسفند 1395
برگزاري اولين كارگاه ملي آموزش علوم شنبه 2 بهمن 1395
گزارش نشست فرهنگستان زبان وادب فارسي با نمايندگان معلمان زيست شناسي كشور شنبه 20 آذر 1395
بارم بندي زيست شناسي دهم براي سال تحصيلي 95-96 سه‌شنبه 13 مهر 1395
بیانیه اختتاميه دوره آموزش مدرسان زيست شناسي پايه دهم سه‌شنبه 23 شهريور 1395
سخنان مديركل دفتر تأليف كتاب‌هاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري در اختتاميه دورة آموزش مدرسان كتاب زيست‌شناسي پايه دهم سه‌شنبه 16 شهريور 1395
توضیح فرهنگستان دربارۀ واژه‌های حوزۀ زیست‌شناسی سه‌شنبه 9 شهريور 1395
استفاده از واژگان فارسي و معادل خارجي را از پايه هفتم شروع كرده‌ايم شنبه 6 شهريور 1395