نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات گروههای دفتر نقشه سایت نمای اصلی
رنگ و بوي تغيير
بهمن فخريان
زبان مفخر فارسي
شاهين زارع
چهل و پنج هزار واژه
وحيد نيكنام
همه آن را به كار خواهند بست
علي فرازمند
زبان تفكر ما را شكل مي دهد
رضا عطاران
نگاهي به واژگان زيست شناسي در كتابهاي درسي امروز
محمد كرام الديني
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
سخنان مديركل دفتر تأليف كتاب‌هاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري در اختتاميه دورة آموزش مدرسان كتاب زيست‌شناسي پايه دهم
تاريخ: سه‌شنبه 16 شهريور 1395  ساعت: 14:16

بخشي از سخنان دكتر محمود اماني طهراني / مديركل دفتر تأليف كتاب‌هاي درسي ابتدايي و متوسطه نظري در اختتاميه دورة آموزش مدرسان كتاب زيست‌شناسي 1، پايه دهم / پنج‌شنبه 4/6/95

 ... در دنياي امروز بدون توسعه علمی، هيچ توسعه ديگري متصور نيست. درتوسعه علمي "آموزش علم" نقشي اصلي دارد. متخصصان آموزش علوم نه تنها پيشرو عرصه آموزش دروس خود بودند ، بلكه رهبريِ تغيير و تحول را در اين عرصه برای آموزش سایر دروس را هم به دست گرفتند.
 اولین سوالی که آموزشگران زیست شناسی باید به آن پاسخ دهند این است که چرا بايد زيست‌شناسي بخوانيم؟ براي اين پرسش بايد پاسخ جدي و مستدل داشته باشيم. به چنين پرسشي در چارچوب "آموزش علم" مي‌توان پاسخ داد. سپس مهارتهای تفکر و یادگیری مطرح است. مثلا بحث تفكر نقاد كه امروزه موردنياز است و به معني بررسي همه جانبه موضوعات است،در جامعه غريب و مهجور است.
شما با ورود به اين دوره به عنوان مدرسان كشوري زيست‌شناسي، نقش مهمي را پذيرفتيد. نقش شما از ديد ما اين است كه شما افراد مرجع آموزش زيست‌شناسي در دورة متوسطه دوم ، البته نه در باب علم زيست‌شناسي ، بلكه در آموزش آن هستيد. جامعه آموزش زيست‌شناسي متوسطه، افراد توانمند نياز دارد.
چند درخواست از شما دارم:
  •   مدرسان هر استان باید یک گروه تشكيل دهند و پیوسته با هم درتماس باشند. حتي تا مي‌توانيد دوره‌هاي استاني را با کمک هم اداره كنيد يا حداقل از هم با خبر باشيد، به طوري كه معلمان احساس كنند شما يك گروه منسجم هستيد.
  •  دوره‌ها را با جديت برگزار كنيد. كار را پيش پا افتاده و حقير نبينيد.
  •  به توانمند كردن خود توجه داشته باشيد. طراحي آموزشي واحدهای یادگیری کتاب وظيفه شماست. پله‌هاي آموزشي که در هر درس می چینیدبايد ارزشمند و رشد دهنده باشند. مديريت زمان آموزش هم از جنس مسائل مهم آموزش علوم است. با طرح درس‌هاي مناسب مي‌توانيد سه برابر همين حجم را در همين زمان آموزش دهيد. كسي كه روش بداند، روش‌هايي را به كار مي‌گيرد كه نهايت استفاده را از وقت ببرد. در اين صورت يادگيرنده بايد نقشي جدي داشته باشد. در مدیریت زمان باید رویکرد کلاس معکوس یا کلاس وارون را بکار بگیرید.
  •  گروه‌هاي توليد رسانه و قطعه‌هاي پشتيبان در سطح دبیران استان بايد به دست شما شكل بگيرد. شبكه‌اي ايجاد كنيد و قطعه‌هاي پشتيبان را به اشتراك بگذاريد. منظور از قطعه‌هاي پشتيبان هر چيزي كه به عنوان رسانه آموزشي قابل استفاده است. اين قطعه‌ها با هدايت شما و توسط معلم ها توليد مي‌شود.
  • از هر استان تقاضا مي‌كنيم كه سه گزارش فرستاده شود. گزارش استان‌ها بايد یکجا و گروهي باشد. اولين گزارش دربارة چگونگي اجراي دوره در استان است: مانند زمان‌بندي، شرکت کنندگان، محتوا و مباحث، مشكلات احتمالی و ... . در اين گزارش هم به كميت و هم به كيفيت بپردازيد.
گزارش ديگر نقد كتاب درسي و به منظور اصلاح و بهبود آن است. اين نقد بايد متمركز بر طراحي آموزشي واحدهای یادگیری کتاب درسی باشد. فقط اشكالات علمي را مطرح نکنيد، اين اشكالات برطرف مي‌شود. اما مهم طراحي آموزشي و نقد فصل‌ها از اين منظر است. به اين ترتيب كتاب سال بعد، حاصل كار شما خواهد بود.  مهلت اين گزارش حداكثر تا 25/9/95 است.
سومين گزارش پيشنهاد‌هاي جدي براي توالي مفاهيم در پايه‌هاي بعدي و تالیف کتابهای پایه های یازدهم و دوازدهم است.
قصد ما ترويج روش آموزش زيست‌شناسي بین معلمان است. مراقبت كنيد كه به دام محتوا كشيده نشويد. اگر در مسير اجراي اين دوره های آموزش ضمن خدمت،بجای آموزش طراحی آموزشی به دبیران، محتوا و مفاهیم زيست‌شناسي را درس داديد، يعني مسير را اشتباه رفته‌ايد. اين دوره‌ها فرصتي براي چگونه زيست‌شناسيِ درس دادن است. هر معلم وظیفه دارد ضعف علمی خود را با کمک گرفتن از همکاران و منابع، خودش بر طرف نماید.
دربارة واژگان فارسي در روز افتتاحيه گفت‌وگو كرديم و به اين نتيجه رسيديم كه براصل استفاده از واژگان فارسي توافق داريم. ديديم كه واژه‌ها را اديبان ناآشنا با زيست‌شناسي توليد نكرده‌اند. بلكه حاصل كار استادان زيست‌شناسي و زبان‌شناسان است و به اين نقطه رسيديم كه در بسیاری از موارد واژه‌هاي خوبي وارد شده است كه به آموزش كمك مي‌كند. اگر دنبال حفظ زبان فارسي هستيم، نقطة مؤثر آن آموزش و پرورش است.
بازگشت به ليست اخبار