نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات گروههای دفتر نقشه سایت نمای اصلی
رنگ و بوي تغيير
بهمن فخريان
زبان مفخر فارسي
شاهين زارع
چهل و پنج هزار واژه
وحيد نيكنام
همه آن را به كار خواهند بست
علي فرازمند
زبان تفكر ما را شكل مي دهد
رضا عطاران
نگاهي به واژگان زيست شناسي در كتابهاي درسي امروز
محمد كرام الديني
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
كتابهاي مرتبط با گروه زيست شناسي
دوشنبه 30 مرداد 1396  ساعت: 14:32

كتاب هاي مربتط با گروه زيست شناسي  25 مرداد 1396
کد کتاب
عنوان

دانلود

پايه
104 علوم
(25/05/96)
PDF icon فايل كل كتاب 7.37 مگابايت
متوسطه هفتم
118 علوم
(25/05/96)
PDF icon علوم تجربي 8 6.54 مگابايت
متوسطه هشتم
134 علوم
(25/05/96)
PDF icon علوم تجربي 10.99 مگابايت
متوسطه نهم
110216 زيست شناسي (1)
(25/05/96)
PDF icon زيست شناسي (1) 5.42 مگابايت
متوسطه دهم
111216 زيست شناسي (2)
(25/05/96)
PDF icon زيست شناسي(2) 5.58 مگابايت
متوسطه يازدهم
290/2 علوم
(25/05/96)
PDF icon زيست شناسي 4.98 مگابايت
پيش دانشگاهي
111268 انسان و محيط زيست
(25/05/96)
PDF icon انسان و محيط زيست15.75 مگابايت
متوسطه يازدهم
111217 آزمايشگاه علوم تجربي(2)
 
(30/05/96)
آزمايشگاه علوم تجربي(2) 5.06 مگابايت متوسطه يازدهم
دفعات بازديد: 5796
تعداد بازديدكنندگان: 4821