نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات گروههای دفتر نقشه سایت نمای اصلی
رنگ و بوي تغيير
بهمن فخريان
زبان مفخر فارسي
شاهين زارع
چهل و پنج هزار واژه
وحيد نيكنام
همه آن را به كار خواهند بست
علي فرازمند
زبان تفكر ما را شكل مي دهد
رضا عطاران
نگاهي به واژگان زيست شناسي در كتابهاي درسي امروز
محمد كرام الديني
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
پيش نويس اوليه(غيرقابل استناد) كتاب زيست(3) پايه دوازدهم
يكشنبه 27 خرداد 1397  ساعت: 13:31

براي دانلود شناسنامه و ساختار كتاب ها روي تصاويردانلود ودانلود  كليك نماييد.

کتاب

شناسنامه كتاب

ساختار كتاب

سرفصل هاي كتاب متن كتاب ها

تاریخ

 زيست شناسي 3

 دانلود  دانلود97/02/03 دانلود

فصل چهارم:تغيير در اطلاعات وراثتي

فصل هفتم :زيست وفناوري

فصل پنجم: تامین انرژی در یاخته ها 

فصل هشتم: رفتارهاي جانوران 

فصل ششم: تامین انرژی برای ساختن ماده آلی 

فصل اول: ملكول هاي اطلاعاتي

فصل دوم: جريان اطلاعات در ياخته

فصل سوم: انتقال اطلاعات در نسل ها

 

97/03/27

 

97/03/27

 

97/03/12

 

97/03/12

 

97/03/12

 

97/02/22

 

97/02/22

 

97/02/22

 
دفعات بازديد: 6015
تعداد بازديدكنندگان: 3868